top of page

הצטרפו אלינו

1. אני מעוניין/ת לגור בשכונת נוח באופקים, ברגע שתיבנה.

2. אני מכיר/ה את הפעילות של יוזמת נח ומעוניין/ת לקדם את היוזמה ואת פעילותה, לשם כך אני תורם 1,000 ש"ח שישמשו לקידום מטרות העמותה.

3. עבור תרומתי, תעשה העמותה מאמצים עבור התורמים להעניק לתורמים תנאים מועדפים ברכישת הדירות, ביחס לדירות אחרות שישווקו, או זכות לרכישה במכירה מוקדמת בטרם שיווקם הדירות לציבור הרחב.

bottom of page