top of page
Anchor 1

תרום

כיצד ניתן לתרום?
תודה על רצונך לתמוך ביוזמת נח, היוזמה היא תנועה הינה ללא כוונות רווח, אשר שמה לה למטרה לקדם את ההתיישבות בנגב ובגליל של צעירים. למידע נוסף על יוזמת נח, לחץ כאן
לתרומות דרך האתר >>
ניתן גם ליצור קשר עם בן במספר: 0546-598593 או במייל: ben@noah-initiative.org
bottom of page