top of page
Anchor 1
מעוניינים לגור בשכונת נח באופקים?
הצטרפו אלינו

הצטרפות

שאלות, הערות, רעיונות חדשים והצעות לעזרה יתקבלו בברכה בכתובת המייל שלנו. נשמח לשמוע מכם.
אני מאשר/ת שברצוני להירשם במטרה לרכוש יחידת דיור
במחיר בר השגה ב"שכונת חורשת נח" רובע העתיד של הצעירים באופקים
ומצהיר/ה:

1. אני מעוניינ/ת לקבל מידע ולשקול אפשרות מגורים ב"שכונת חורשת נח" באופקים, כאשר תיבנה על פי החלטות של הרשות המקומית ורשות מקרקעי ישראל.

2. אני מכיר/ה את הפעילות של עמותת יוזמת נח ומאמינ/ה במטרותיה.

3. ידוע לי שבגין הרשמתי העמותה תעשה מאמצים למימוש היוזמה והקמתה בפועל של "שכונת חורשת נח". ידוע לי שהעמותה אינה יכולה להתחייב לביצוע בפועל של הקמת השכונה.

* טופס זה אינו מחייב משפטית ברכישת דירה הן לצד התורם והן לצד העמותה
* הנני מאשר שהעמותה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שלי לצורכי עדכון על פעילות העמותה
* זכותי לפנות בכל עת לפנות אל העמותה ולבקש הסרתי מרשימת התפוצה
שם פרטי:
שם משפחה:
כתובת דואר אלקרטוני:
מספר טלפון:
גיל:
עיסוק:
מקום מגורים נוכחי:
bottom of page